Organizator:

Jest zgoda na elastyczne znakowanie żywności. Pod jakimi warunkami?

Podziel się

Przez wojnę w Ukrainie i brak dostępu do niektórych produktów, część niewłaściwie oznakowanej żywności mogła się zmarnować. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodziła się jednak na warunkowe znakowanie. To bardzo dobre rozwiązanie, świadczące o pełnym zrozumieniu dla problemów, z którymi borykają się obecnie przetwórcy żywności – komentuje Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP.

Producenci żywności mają problem z dostępnością części artykułów spożywczych. Mowa m.in. o oleju słonecznikowym, innych olejach roślinnych oraz surowcach i składnikach stosowanych w produkcji żywności. By zachować ciągłość produkcji, w wielu produktach szybko należało dokonać zmian składów i receptur. Jednocześnie niemożliwa była już zmiana ich opakowań i etykiet.

Ta niezgodność oznaczała, że skład artykułów spożywczych mogłaby się różnić od opisów na opakowaniach i etykietach. To z kolei jest niezgodne z polskimi i unijnymi przepisami. Efekt mógł być taki, że spora część żywności mogła się zmarnować.

Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców apelował do polskich władz o elastyczne i indywidualne podejście inspekcji kontrolnych w przypadku wystąpienia różnic pomiędzy składem produktu, a deklaracją na opakowaniu spowodowanymi brakami w zaopatrzeniu.

– Opublikowana przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną decyzja w sprawie umożliwienia elastycznego znakowania artykułów spożywczych w związku z brakiem surowców z Ukrainy, to bardzo dobre rozwiązanie, świadczące o pełnym zrozumieniu organów urzędowej kontroli żywności dla problemów, z którymi borykają się obecnie przetwórcy żywności” – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny PFPŻ ZP. – Doceniamy również fakt, że opublikowane rozwiązania oparte zostały na praktycznych informacjach przekazanych przez przedsiębiorców – dodaje.

Warunkowo dopuszczone sposoby informowania konsumenta uwzględniają indywidualne, czasowe podejście. Producenci będą jednak musieli udowodnić przyczynę zmiany surowca spowodowaną ograniczoną dostępnością danego surowca.

Więcej o znakowaniu żywności podczas targów POLAGRA powiedzą także eksperci z kancelarii WKB. Wyspecjalizowany Zespół FOOD kancelarii od lat współpracuje z producentami, dystrybutorami oraz sieciami handlowymi.

Zostań wystawcą Kup bilet na targi

Komunikat dotyczący zasad znakowania żywności dostępny jest na stronie IJHARS.

Źródło: PFPŻ ZP