Organizator:

Mąki, kasze i płatki zawsze najwyższej jakości

Podziel się

Powstanie przedsiębiorstwa datuje się od 20 października 1958 roku.

W przeciągu kilku dziesięcioleci funkcjonowało w różnych warunkach gospodarczych dostosowując się do aktualnych potrzeb rynkowych. Od wielu lat przoduje w branży zbożowo-młynarskiej w kraju.

Przedsiębiorstwo kupuje rocznie 100 tys. ton zbóż na potrzeby produkcyjne młynów w Stoisławiu. Skupowane zboże wymaga przerobu pozwalającego na przygotowanie jednolitych parametrycznie partii zbóż do przemiału. Elewator zbożowy w Stoisławiu o pojemności blisko 100 tys. ton jest największym obiektem tego typu w Polsce.

Wszystkie poczynania inwestycyjne przedsiębiorstwa służą jednemu celowi – wyprodukowaniu mąk, kasz i płatków o najwyższej jakości.