Organizator:

Marketingowy know-how gastronomii

Podziel się

Podczas targów POLAGRA 2020 przedstawiciele gastronomii będą mogli wziąć udział w cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów.

Tegoroczny program wydarzeń specjalnych tarów POLAGRA maksymalnie wypełnia 3 dni targowe i nie ma wątpliwości, że każdy znajdzie dla siebie spotkanie, które dostarczy mu wiedzy kluczowej dla jego działalności.

Poniedziałek (28.09.2020) rozpocznie się od spotkania na temat wpływu pandemii COVID-19 na zachowania konsumenckie. Niewątpliwie zmieniły się one pierwszych tygodniach, gdy wszyscy zetknęliśmy się z nową rzeczywistością, niewiadomą, ograniczeniami w korzystaniu z usług. A jak jest teraz? Czy pewne wzorce konsumenckie ukształtowane na początku pandemii pozostały z nami, a jeśli tak to które z nich?

Kontynuacją tego spotkania będzie panel dyskusyjny, którego uczestnicy - restauratorzy, dziennikarze branżowi, podzielą się swoimi doświadczeniem i spostrzeżeniami odnośnie szybkiego reagowania na zmiany i implementowania nowych rozwiązań w biznesie.

Jeszcze tego samego dnia (28.09.2020) będzie można wziąć także udział w szkoleniu pt. Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna w gastronomii. To zagadnienie jest wyzwaniem i wielką odpowiedzialnością dla każdego, kto ma kontakt z żywnością w gastronomii, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Ważny jest dobór metod, środków i realizacja prawidłowo dobranych procedur mających zapewnić bezpieczeństwo wyrobów i obsługi klientów. I właśnie taką wiedzę, w świetle aktualnych wymagań "covidowych", będą mogli nabyć uczestnicy tego spotkania.

Nie zabraknie też szkoleń o tematyce marketingowej. Dla przedstawicieli gastronomii zaplanowano m.in. warsztaty "Customer Journey Map - zaktualizuj strategię i ścieżki klientów" (28.09.2020), podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Customer Journey Map i dlaczego tworzenie ścieżek klientów i gości jest takie ważne, jak zaplanować spójne i skuteczne działania na każdym poziomie spotkania klienta z marką. Zostaną też zaprezentowane narzędzia do budowania ścieżek klientów. Z kolei w środę (29.09.2020) będzie można zaczerpnąć wiedzy na temat poprawnego z literą prawa budowania wizerunku i sprzedaży w sieci, a także dowiedzieć się jak znaleźć klientów restauracji w sieci i tworzyć grupy docelowe do Social Ads i Google Ads.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji zgodnie z obecnymi wymogami GIS.

Targi POLAGRA | 28-30 września 2020

Program wydarzeń