Organizator:

Minister Ardanowski o targach, odzyskiwaniu rynków i rozwoju

Podziel się

Targi Polagra 2020 odwiedził Jan Krzyszof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewodniczył obradom ministrów rolnictwa, które odbyły się w ramach polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Minister Ardanowski spotkał się również z wystawcami trwającej w Poznaniu Polagry. Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z rozmowy z szefem resortu rolnictwa.

- Targi, to interakcja, wymiana doświadczeń, gdzie wszyscy dzielą się swoimi ocenami. Postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny musi mieć miejsce. Rolnictwo bez nowych rozwiązań sobie nie poradzi.

 

 

- Polska żywność jest na świecie poszukiwana. Odzyskujemy rynki, które były zamknięte przede wszystkim z powodu problemów związanych z transportem. Poziom eksportu może być zbliżony do rekordowego roku 2019.