Organizator:

Mleko kupowane na całym świecie

Podziel się

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich powstała w 1957 roku. W początkowym okresie skup mleka nie przekraczał 2 mln litrów.

Obecnie Spółdzielnia skupuje i przetwarza blisko 81 mln litrów mleka rocznie. Nowoczesną bazę stanowią dwa duże, dobrze wyposażone obiekty produkcyjne: proszkownia mleka i zakład miejski.

Wraz z uruchomieniem w 1975 roku proszkowni mleka rozpoczął się gwałtowny rozwój Spółdzielni. Produkowany przez OSM Końskie znalazł uznanie na rynkach zagranicznych. Tradycyjnymi odbiorcami są takie kraje jak: Holandia, Niemcy, Brazylia, Argentyna, Meksyk, Egipt, Algieria. Na rynku krajowym spółdzielnia słynie z mleka spożywczego znanego pod marką „Koneckie”, oferowane w różnych asortymentach i opakowaniach.