Organizator:

Największy producent cukru w Polsce

Podziel się

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest największym w Polsce i jednym z największych co do wielkości producentem cukru w Europie.

Powstała w 2002 r. w wyniku konsolidacji trzech spółek cukrowych Skarbu Państwa. Utworzono ją na bazie Mazowiecko-Kujawskiej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu.

Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru (produkowanego w siedmiu zakładach), handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne.