Organizator:

O znakowaniu żywności znów na POLAGRZE

Podziel się

Producenci i dystrybutorzy żywności muszą znać przepisy dotyczące znakowania żywności, by nie wprowadzać z błąd konsumentów i nie narażać się na sankcje. Powinni też znać panujące trendy, pozwalające im jeszcze lepiej dotrzeć do klientów. O szczegółach tych zagadnień podczas targów POLAGRA powiedzą przedstawiciele kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

WBK to jedna z czołowych polskich kancelarii (według zestawienia Forbesa „Najlepsze Kancelarie Polska 2022”). Tworzy ją zespół 130 prawników z biznesową wyobraźnią, który w ramach 30 specjalizacji i obszarów doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom.

WKB to także miejsce, w którym przedsiębiorcy spotkają „pod jednym dachem” ekspertów pracujących w interdyscyplinarnych zespołach,  znających specyfikę różnych sektorów gospodarki, w tym sektora spożywczego. Wyspecjalizowany Zespół FOOD kancelarii od lat współpracuje z producentami, dystrybutorami oraz sieciami handlowymi przez co rozumie specyfikę oraz potrzeby coraz szybciej rozwijającej się branży spożywczej.

Prawnicy skupieni w ramach zespołu aktywnie biorą udział w procesach legislacyjnych oraz monitorują wszelkie zmiany prawne, na poziomie krajowym i europejskim, oraz trendy dotyczące rynku. W ramach prowadzonych usług, współtworzyli m.in. system kontroli produktów żywnościowych. Reprezentują również klientów w postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem spożywczym (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Sanitarny, Wojewódzkiej Inspektoraty Ochrony Środowiska).

Podczas targów POLAGRA przeprowadzą bezpłatne, dwugodzinne szkolenie na temat znakowania żywności, nowych obowiązków i trendów. Szczegóły już wkrótce.