Organizator:

Ograniczenie w poborze gazu od 1 sierpnia? Branża mleczarska alarmuje.

Podziel się

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej nie spodobały się branży mleczarskiej. Czy wejdą w życie od 1 sierpnia? Jest apel sektora rolno-spożywczego.

Nowy pomysł Komisji Europejskiej zakłada 15% ograniczenie w poborze gazu już od 1 sierpnia 2022 roku. Branża mleczarska stanowczo zastrzega, że nie jest w stanie dotrzymać tak restrykcyjnych wytycznych - może ograniczyć pobór o 10%.

Mleko

 

Sektor rolno-spożywczy walczy o dopisanie do listy obiektów wykluczonych z ograniczeń od początku pandemii w 2022 roku. Ministerstwo choć przychylne temu pomysłowi, nadal nie podjęło decyzji wiążącej strony, a sam pomysł pozostaje w fazie analizy "za i przeciw". 

Według branży mleczarskiej niezakłócona produkcja żywności, szczególnie tej pochodzenia zwierzęcego, to istotny element bezpieczeństwa państwa, co stanowić ma kluczowy argument do ochrony przed ograniczeniami w dostawie energii i gazu. – "Brak lub znaczące ograniczenia spowodują gigantyczne straty w polskim mleczarstwie i rolnictwie."–  tłumaczy w rozmowie z Rzeczpospolitą Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.