Organizator:

PFPŻ patronem branżowym targów

Podziel się

Polska Federacja Producentów Żywności zapewnia efektywny współudział podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego. Jej członkami są wiodące firmy i organizacje związane z, szeroko rozumianym, rynkiem żywności w Polsce, a jej przedstawiciele są obecni na najważniejszych wydarzeniach dla tego sektora. W tym roku PFPŻ została Partnerem Branżowym targów POLAGRA.

Działalność PFPŻ opiera się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy to organizacja, która umożliwia przedsiębiorstwom skutecznie reprezentowanie ich stanowisk. Zapewnia, że ich głos będzie wysłuchany zarówno na szczeblu administracji państwowej jak i Parlamentu RP i UE. Daje realną możliwość wpływania na kształt zarówno makro jak i mikro otoczenia firmy i przyczynienia się do rozwoju całego sektora żywnościowego. 

Filar współpracy spawia że, niezależnie od rywalizacji na dynamicznie rozwijającym się rynku żywności, firmy i przedsiębiorstwa działają wspólnie w kontaktach z administracją rządową, samorządową i parlamentem. PFPŻ stwarza unikatową platformę do współpracy pomiędzy firmami.

Trzeci filar to oddziaływanie. Przedstawiciele PFPŻ aktywnie reprezentują opracowane w komisjach roboczych Federacji stanowiska i opinie. „Nasz głos słyszany jest zarówno na forum odpowiednich resortów jak i Parlamentu RP i UE oraz mediów” – czytamy na stronie Federacji.

W tym roku PFPŻ została Partnerem Branżowym targów POLAGRA.

Zapytaj o ofertę Oferta dla branży