Organizator:

Porozumienie ws zmniejszenia zapotrzebowania na gaz w UE

Podziel się

Państwa członkowskie zgodziły się zmniejszyć dobrowolnie swoje zapotrzebowanie na gaz o 15 proc. między 1 sierpnia 2022 a 31 marca 2023 r. (w stosunku do swojego średniego zużycia w ciągu ostatnich pięciu lat).

Zapowiadana przez Komisję Europejską redukcja zapotrzebowania na gaz została sformalizowana. Jej celem jest "(...) poczynienie oszczędności przed zimą, aby przygotować się na ewentualne zakłócenia dostaw gazu z Rosji, która stale wykorzystuje dostawy energii jako broń" - czytamy w komunikacie. O dobrowolność zapisów zabiegała polska delegacja.

Wyjątki od redukcji użycia gazu

Rada określiła pewne zwolnienia i możliwości odstępstwa od obowiązkowego celu redukcyjnego. Kogo dotyczą?

  • państw członkowskich, które nie są połączone z sieciami gazowymi innych państw członkowskich (nie byłyby w stanie uwolnić znacznych ilości gazu rurociągowego na korzyść innych krajów)
  • państw członkowskich, których sieci elektroenergetyczne nie są zsynchronizowane z europejskim systemem elektroenergetycznym i są uzależnione od gazu do produkcji energii elektrycznej (aby uniknąć ryzyka kryzysu w dostawie energii elektrycznej)
  • państw członkowskich, które mają ograniczone połączenia międzysystemowe z innymi państwami członkowskimi i mogą wykazać, że ich zdolności eksportowe są w pełni wykorzystywane do przekierowania gazu do innych członków Wspólnoty (muszą jednak złożyć wniosek o takie odstępstwo)
  • państw członkowskich, które zrealizowały swoje cele w zakresie napełniania magazynowania gazu, jeśli są w dużym stopniu uzależnione od gazu jako surowca dla sektorów krytycznych lub jeśli ich zużycie gazu wzrosło o co najmniej 8% w ciągu ostatniego roku w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat (również muszą wnioskować o odstępstwo).

Co ważne, państwa członkowskie zgodziły się, że powinny priorytetowo traktować te środki, które nie mają wpływu na odbiorców chronionych (gospodarstwa domowe czy usługi niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa, takie jak podmioty krytyczne, ochrona zdrowia i obronność). Jak czytamy w komunikacie, mowa tu o środkach obejmujących ograniczenie zużycia gazu w sektorze energii elektrycznej, zachęcających do zmiany paliw w przemyśle, krajowe kampanie uświadamiające, ukierunkowane obowiązki dotyczące ograniczenia ogrzewania i chłodzenia oraz środki rynkowe.