Organizator:

Wielkopolscy producenci zdrowej żywności mogą wziąć udział w targach w Paryżu

Podziel się

Firmy z Wielkopolski produkujące żywność ekologiczną, organiczną i zdrową mogą starać się o udział w targach SIAL w Paryżu w ramach stoiska regionalnego. Odpowiednie wnioski należy przesłać do 15 lutego.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór uzupełniający dla przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi SIAL Paris 2022. Wydarzenie rozpocznie się 15 października 2022 r.

Wielkopolskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające w swojej ofercie produkty z certyfikatem produkcji ekologicznej, organicznej lub zdrowej żywności, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, wciąż mogą starać się o udział w paryskich targach SIAL w ramach stoiska regionalnego.

Ich przedstawiciele muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go (wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG) na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do wtorku, 15 lutego 2022 r.

Jak zastrzegają przedstawiciele UMWW, decyduje data wpływu zgłoszenia, więc nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

„Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi SIAL Paris 2022” – informuje UMWW. „W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów” – podkreślają przedstawiciele urzędu.

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 251, e-mail: aneta.kubik@umww.pl).

Dokumenty do zgłoszenia