Organizator:

Wręczono nagrody Acanthus Aureus na targach POLAGRA 2020

Podziel się

Statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów.

Grupa MTP w roku 2003 ustanowiła nagrodę ACANTHUS AUREUS czyli ZŁOTY AKANT. Nieprzypadkowe połączenie tych dwóch słów, gdzie słowo ACANTHUS kojarzy się z klasycznymi wzorcami w architekturze, a słowo AUREUS z najwyższymi laurami niemal w każdej dziedzinie życia, podkreśla unikatowy charakter tej nagrody.

Przyznawane przez Grupę MTP wyróżnienie ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczególnych targach. 

Podczas targów POLAGRA 2020 statuetka Złotego Akanta została przyznana firmom:

 

FOODSOFT.PL Sp. z o.o.

Pawilon 5, stoisko 6

 

AGRICULTURAL MARKETING CENTRE LTD

Pawilon 5, stoisko 22

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Pawilon 5, stoisko 42

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pawilon 5, stoisko 62

 

Gratulujemy!