Organizator:

Szkolenie BDO - odpady w branży spożywczej i piekarskiej 29.09 (wtorek)

24.09.2020 11:43:06

Podziel się

Przedmiotem szkolenia będzie zapoznanie uczestników Targów POLAGRA 2000 z elektronicznym  systemie BDO, który zgodnie z ustawą o odpadach został uruchomiony 1 stycznia 2020 roku. Pod obowiązek wpisu do Rejestru BDO podlegają m.in. wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów i podmioty, które wprowadzają produkty w opakowaniach.

paw. 5, st. 94


29.09 (wtorek) 


14.00 – 16.00


Firmy z branży spożywczej i piekarskiej jak najbardziej są zobowiązane do uzyskania nr BDO oraz prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej w systemie BDO.

To nie koniec obowiązków jakie ustawa o odpadach nakłada na przedsiębiorców. Oprócz ewidencji odpadów spożywcy czy też piekarze są zobowiązani do składania rocznych sprawozdań wytwórców i  sprawozdań produktowych. Dodatkowo należy pamiętać, że
z tytułu wprowadzonych produktów w  opakowaniach należy wnieść na konto Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową .

Przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

to i wiele więcej podczas szkolenia Odpady w branży spożywczej i piekarskiej  -Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce