Organizator:

Najnowsze trendy i obowiązki prawne w oznakowaniu, opakowaniu i dystrybucji żywności – praktyczne szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej

Podziel się

Praktyczne szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej.

 

Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować i dystrybuować produkty spożywcze jest dziś niezwykle pożądana. Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy żywności, powinni orientować się, jak pakować, znakować i promować żywność, by nie naruszyć przepisów prawa. Zwłaszcza by nie wprowadzać konsumentów w błąd, a co za tym idzie – nie narażać się na sankcje organów kontroli.

Zapraszamy na szkolenie:

Najnowsze trendy i obowiązki prawne w oznakowaniu, opakowaniu i dystrybucji żywności

TERMIN: 4.10.2021 / godz. 13.00

MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

pawilon 5 / Spekear's Corner

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

1. Znakowanie żywności:

  • Najnowsze trendy w oznakowaniu – informacja o śladzie węglowym; eko-score; planet-score; nowe warunki stosowania nutrii-score i nie tylko
  • Projekt zmian Rozporządzenia 1169/2011 (system znakowania wartością odżywczą z przodu opakowania – FOP; profile żywieniowe; znakowanie krajem pochodzenia; znakowanie produktów datą minimalnej trwałości i terminem przydatności do spożycia)
  • Przegląd wyników kontroli oznakowania żywności w 2021 r. – co sprawiało przedsiębiorcom najwięcej problemów?

2. Nadzór nad rynkiem spożywczym:

  • Kontrole żywności na nowych zasadach? Czy inspekcje nabędą nowe uprawnienia w ramach przeprowadzanych kontroli? Czy wyniki kontroli będą publikowane? Wzmocnienie kontroli żywności ekologicznej – co warto wiedzieć?
  • Rynek suplementów diety – coraz większe zainteresowanie organów nadzoru. Co nas czeka w najbliższym czasie?

3. Ochrona konkurencji na rynku spożywczym:

  • Podwójna jakość żywności – dual quality. Czy różnicowanie jakości produktów ze względu na kraj przeznaczenia zawsze będzie niedozwolone? 
  • Nowa ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – co nowego czeka przedsiębiorców? Jakie praktyki będą niedozwolone?

4. Gospodarka opakowaniami:

  • Przepisy o ROP – nowe obowiązki wprowadzających produkty. Czy czeka nas rewolucja w systemie odzysku opakowań?
  • Wdrożenie „Dyrektywy plastikowej” – nowe wymagania dotyczące składu opakowań i informowania klienta o samym opakowaniu.

Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i zadania pytań ekspertom.

Jeśli mają Państwo pytania do prezentowanych tematów lub chcieliby poruszyć dodatkowe zagadnienia podczas prezentacji prosimy o kontakt z prelegentami: magdalena.zielinska-kuc@wkb.pl i piotr.popielarski@wkb.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zarejestruj się, by otrzymać zaproszenie.

Rejestracja uczestników

Szkolenie poprowadzą:

Magdalena Zielińska-Kuć – adwokat

Doradza przedsiębiorcom działającym w branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego. Specjalizuje się w prawnych aspektach oznakowania i promocji produktów spożywczych oraz w sporządzaniu i opiniowaniu transgranicznych umów handlowych, w tym umów międzynarodowej sprzedaży towarów, umów dystrybucyjnych i franczyzowych.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i czynów nieuczciwej konkurencji, a także w doradzaniu podmiotom gospodarczym przy prowadzeniu kampanii reklamowych oraz wprowadzaniu produktów do obrotu. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.  Wspiera włoskich klientów w prowadzeniu biznesu w Polsce.

 

Piotr Popielarski – radca prawny

Specjalizuje się w prawnych aspektach jakości i znakowania produktów. Doradza klientom w obszarze regulacji dotyczących procesu produkcji i „cyklu życia” produktów (w tym produktów spożywczych) począwszy od zasad wprowadzania produktów do obrotu i wymogów dotyczących ich jakości oznakowania, poprzez regulacje dotyczące utrzymania ruchu przedsiębiorstwa i relacji z organami nadzoru rynku, po problematykę gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Doradza producentom m.in. w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących jakości, oznakowania i dokumentacji produktów oraz w toku audytów zgodności działalności produkcyjnej lub gospodarki odpadami z wymogami regulacyjnymi.

 

 

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu. W ramach 100-osobowego zespołu ekspertów i 30 specjalizacji oferujemy kompleksowe rozwiązania prawne, oparte o unikatowe połączenie wiedzy, kompetencji i znajomości wielu rynków. Wspieramy klientów z szeroko rozumianego sektora spożywczego m.in. producentów, dystrybutorów i sieci handlowe. Mamy doświadczenie, praktyczną wiedzę i rozumiemy specyfikę tego sektora. Aktywnie uczestniczymy w procesach legislacyjnych, monitorujemy zmiany prawne na poziomie krajowym i europejskim oraz na bieżąco śledzimy wszelkie trendy dotyczące rynku spożywczego. Wspieramy klientów w bieżących działaniach, pomagamy w przygotowaniu się do kontroli inspekcji i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem spożywczym (UOKIK, IH, IJHARS, GIS, WIOŚ).