Organizator:

Chłodnictwo&Klimatyzacja: Punkt Konsultacji technicznych i prawnych

Podziel się

Przez dwa dni będzie działała punkt konsultacyjny organizowany przez miesięcznik "Chłodnictwo&Klimatyzacja".

Sześciu ekspertów przez dwa dni odpowie na pytania z zakresu technologii, trendów, nowości oraz przepisów w chłodnictwie i klimatyzacji dla branży spożywczej i sektora HoReCa.

Program:

26 września

Branża chłodnicza w obliczu aktualnych krajowych i unijnych uregulowań prawnych

 • Zmiany legislacyjne w branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
 • Komercyjne systemy chłodnicze,
 • Systemy klimatyzacji i pomp ciepła

Ekspert: Robert Grejcz, prezes Zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa. Dyrektor ds. Sprzedaży na Europę Północno-Wschodnią w Emerson Climate Technologies. Posiada ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w dziedzinie systemów i aplikacji HVAC. Udokumentowane osiągnięcia i wiele udanych projektów w różnych segmentach rynku chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz aplikacjach komfortu cieplnego, klimatyzacji bytowej i precyzyjnej, a także transporcie morskim. Liczne publikacje w prasie branżowej. Prowadzi aktywną działalność w Krajowym Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców ( KFCh ) i jest długoletnim członkiem jego Władz.

 

Gospodarka odpadami czynników chłodniczych i ich regeneracja

 • Odzysk i regeneracja czynników chłodniczych
 • Badania laboratoryjne
 • Szkolenia F-gazowe PROZON
 • Akademia czynników alternatywnych.

Ekspert: Arkadiusz Poźniak

Od 25 lat związany z Fundacją Ochrony Klimatu PROZON – były członek Zarządu. Przedstawiciel i konsultant z ramienia PROZON dla Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego zrzeszającej polskich producentów chemicznych i petrochemicznych Specjalista sprzedaży i komunikacji biznesowej. Wieloletni manager sprzedaży czynników chłodniczych i chemikaliów specjalnych. Opiniotwórca aktów prawnych do polskich ustaw dotyczących SZWO i F-gazów. Obecnie Export Manager i Doradca Klienta rozwijający i nadzorujący komunikację z partnerami w Europie, Kanadzie i USA w zakresie wymiany doświadczeń w pracach związanych z ochroną klimatu oraz współpracy pomiędzy laboratoriami prowadzącymi badania F-gazów oraz współpracujący i prowadzący szkolenia w Krajowej Izbie Skarbowej dotyczących przemytu czynników chłodniczych.

 

26 i 27 września

Budowa, eksploatacja i serwis instalacji chłodniczych w świetle legislacji polskich i europejskich

 • Krajowa certyfikacja personalna i firmowa; nowelizacja ustawy F-gazowej, wymagania i kary dla operatorów,
 • Centralny Rejestr Operatorów, Baza Danych Sprawozdań
 • Wymagania dot. napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3
 • Klimatyzacja i pompy ciepła
 • Czynniki HFC (R404a, R407c, R134a, R507) w najbliższej przyszłości
 • Instalacje chłodnicze na czynniki ekologiczne – CO2, propan, propylen, izobutan, amoniak, olefiny,
 • Instalacje chłodnicze dla przemysłu spożywczego i mięsnego; przechowalnie owoców i warzyw; chłodnictwo komercyjne
 • Urządzenia transportowe w nowelizacji ustawy F-gazowej

Ekspert: Bartosz Nowacki

Autor wielu publikacji technicznych w zakresie chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz systemów klimatyzacji. Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Właściciel firmy ReBaNo, działającej w zakresie sprzedaży komponentów chłodniczych na terenie Polski. Od 2016 r. prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń. Autor wielu publikacji poradnikowych na łamach miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja.

 

27 września

Amoniakalne Instalacje Chłodnicze

 • Budowa przemysłowych obiektów chłodniczych - zamrażalnie i magazyny składowe
 • Modernizacja instalacji chłodniczych
 • Instalacje o niskim napełnieniu
 • Warunki bezpieczeństwa w instalacjach amoniakalnych

Ekspert: Piotr Kamecki

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej , nieprzerwana działalność w branży chłodniczej od ponad 35-lat. Doświadczenie w projektowaniu , budowie i eksploatacji zamrażalni i chłodni składowych połączone ze znajomością technologii przetwórstwa owoców i warzyw . Ekspert KFCH w zakresie szkoleń i egzaminowania . Dyrektor techniczny Unifreeze, Elsner Product,Globus i d'aucy; dyrektor zakładów Pinguin Foods i Greenyard Frozen Poland, a obecnie konsultant w zakresie chłodnictwa przemysłowego.

 

Układy chłodnicze z zastosowaniem R744 w supermarketach i przemyśle spożywczym

 • Rozwiązania systemów chłodzenia w produkcji pieczywa i w przemyśle piekarniczym,
 • Budowa, modernizacja komór chłodniczych, poprawa efektywności instalacji chłodniczych,
 • Odzysk ciepła z instalacji chłodniczej komory / w supermarkecie / zakładzie cukierniczym / piekarni,
 • Możliwości wykorzystania pomp ciepła w przemyśle piekarniczym i cukierniczym
 • Chłodnictwo przemysłowe (produkcja czekolady, tworzyw sztucznych, mięsa, sadzonek, technologii itd.), obliczanie kosztów eksploatacji oraz w tematy nietypowe.

Ekspert: Maurycy Szwajkajzer

Absolwent Wydziału MEiL na Politechnice Warszawskiej. Współwłaściciel firmy Enreco Sp. z o.o., Sp. k. oraz Szwajkajzer Engineering. Wcześniej kierownik serwisu i kierownik projektu w międzynarodowej firmie chłodniczej. Konsultant techniczny sieci handlowych. Wprowadza na polski rynek innowacyjne technologicznie i biznesowo produkty do oszczędzania energii w instalacji chłodniczych. Autor wielu artykułów w zakresie chłodnictwa przemysłowego i komercyjnego. Redaktor działu R744 w miesięczniku Chłodnictwo&Klimatyzacja, przybliżający najnowsze rozwiązania techniczne oraz trendy w zakresie chłodnictwa z zastosowaniem dwutlenku węgla jako czynnika chłodniczego.

 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla branży spożywczej i mięsnej. Kontrole inspekcji WIOŚ. Konsultacje z zakresu tzw. ustawy F-gazowej

 • Jak rozwiązać problemy właścicieli i zarządców chłodni, układów klimatyzacji stacjonarnej związane z nowymi obowiązkami?
 • Nowe wyzwania dla transportu spożywczego – dokumentacja dla pojazdów chłodni;
 • Kontrole WIOŚ w branży transportu chłodniczego i spożywczego – jak przygotować dokumentację chłodni stacjonarnych oraz pojazdów chłodni?
 • Jakie kary mogą być nałożone na właścicieli i zarządców transportu spożywczego, chłodni oraz kontenerów chłodniczych?
 • Centralny Rejestr Operatorów – co należy rejestrować?
 • Baza Danych Sprawozdań – serwisy chłodnictwa transportowego i stacjonarnego?
 • Ograniczenia stosowania czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji.
 • Jak postępować z odpadami w zakładach branży mięsnej, spożywczej w świetle przepisów „środowiskowych”

Ekspert: Krzysztof Pietrzak

Właściciel firmy Meritum Competence. Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy), były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (gdzie m.in. koordynował wprowadzenie nowego systemu kontroli przedsiębiorców w Inspekcji Ochrony Środowiska). Przewodniczył Grupie Roboczej Rady UE WPIEI PRTR w okresie Prezydencji Polski w UE. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor artykułów dotyczących obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w miesięczniku branżowym Chłodnictwo & Klimatyzacja. Koordynator projektu audytów środowiskowych w firmie Meritum Competence.

 

Organizator Punktu Konsultacyjnego