Organizator:

Oznakowanie żywności: trendy i obowiązki (szkolenie)

Podziel się

Praktyczne szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej oraz sektora HoReCa.

 

Jak unikać greenwashingu w produkcji i dystrybucji żywności? Jak przygotować się na system kaucyjny? Czym jest fałszowanie żywności? Jak naprawdę wygląda handel w niedziele? Czym charakteryzuje się nowoczesny handel żywnością w sieci? To tylko cześć pytań, na które podczas szkolenia praktycznego odpowiedzi udzielą eksperci z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Zapraszamy na szkolenie:

Najnowsze trendy i obowiązki prawne w oznakowaniu, opakowaniu i dystrybucji żywności

TERMIN: 26.09.2022, godz. 13.00

MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

pawilon 5

Podczas szkolenia omówione zostaną w szczególności następujące zagadnienia:

Znakowanie żywności

 • Najnowsze trendy. W programie między innymi: Co dalej z nutri-score? Żywność roślinna. Trend eko. Żywność funkcjonalna. Komunikacja prośrodowiskowa. Greenwashing.
 • Znakowanie produktu terminem przydatności do spożycia.
 • Wyniki kontroli organów nadzoru – najczęstsze błędy w oznakowaniu żywności. Na czym będą się koncentrować inspekcje?
 • Fałszowanie żywności – przykłady z praktyki. Jak rozkłada się odpowiedzialność za zafałszowanie produktu? Jak wykazać brak zafałszowania? Czy można zakwestionować wyniki badań inspekcji?

Dystrybucja żywności 

 • Aktualności dotyczące nowej żywności – nie tylko o CBD.
 • Wdrożenie dyrektywy Omnibus –  jak informować o obniżkach cen? Kiedy mamy do czynienia z promocją? Jakie sankcje grozić będą za nienależyte oznakowanie obniżek?
 • Handel w niedziele –  czy sklepy spożywcze mogą skorzystać z wyjątków przewidzianych w ustawie i otworzyć się w niedziele? Czy szykują się zmiany przepisów? 
 • Co dalej z nową ustawą franczyzową?

Handel w sieci

 • Sprzedaż żywności przez tik-toka? Nowe trendy w sprzedaży online.
 • Sprzedaż alkoholu przez Internet – można czy nie można? Najnowsze orzecznictwo i kontrowersje. Problematyczne reklamy.
 • Social media –  jak informować o współpracy z influencerami. Działania UOKiK na rynku influencer marketingu.

Ochrona środowiska i gospodarka opakowaniami 

 • Opakowania dla żywności - implementacja dyrektywy SUP na ostatniej prostej. Nowe obowiązki dotyczące produktów plastikowych jednorazowego użytku.
 • System kaucyjny – kogo ostatecznie obejmie i jakie opakowania będą włączone do systemu?
 • ROP - system rozszerzonej odpowiedzialności producentów – aktualny status i wyzwania stojące przed producentami wszystkich rodzajów opakowań.

Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i zadania pytań ekspertom.

Jeśli mają Państwo pytania do prezentowanych tematów lub chcieliby poruszyć dodatkowe zagadnienia podczas prezentacji prosimy o kontakt z prelegentami: magdalena.zielinska-kuc@wkb.pl i piotr.popielarski@wkb.pl.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla gości, wystawców i zwiedzających targi POLAGRA i TAROPAK.

Bilety Wywiad z ekspertami WKB Odbierz bezpłatne zaproszenie

Szkolenie poprowadzą:

 

Magdalena Zielińska-Kuć – adwokat

Doradza przedsiębiorcom działającym w branży spożywczej we wszystkich aspektach prawa żywnościowego. Specjalizuje się w prawnych aspektach oznakowania i promocji produktów spożywczych oraz w sporządzaniu i opiniowaniu transgranicznych umów handlowych, w tym umów międzynarodowej sprzedaży towarów, umów dystrybucyjnych i franczyzowych.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych i czynów nieuczciwej konkurencji, a także w doradzaniu podmiotom gospodarczym przy prowadzeniu kampanii reklamowych oraz wprowadzaniu produktów do obrotu. Reprezentuje klientów w toku postępowań kontrolnych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.  Wspiera włoskich klientów w prowadzeniu biznesu w Polsce. Zasiada w komitecie zarządzającym Komisji Prawa Żywnościowego UIA (AgriFood Law Commission UIA). Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających prawników: Legalmondo i AIGLI.

 

Piotr Popielarski – radca prawny

Specjalizuje się w prawnych aspektach jakości i znakowania produktów. Doradza klientom w obszarze regulacji dotyczących procesu produkcji i „cyklu życia” produktów (w tym produktów spożywczych) począwszy od zasad wprowadzania produktów do obrotu i wymogów dotyczących ich jakości oznakowania, poprzez regulacje dotyczące utrzymania ruchu przedsiębiorstwa i relacji z organami nadzoru rynku, po problematykę gospodarowania odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Doradza producentom m.in. w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych dotyczących jakości, oznakowania i dokumentacji produktów oraz w toku audytów zgodności działalności produkcyjnej lub gospodarki odpadami z wymogami regulacyjnymi.

 

 

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną o międzynarodowym zasięgu. W ramach 100-osobowego zespołu ekspertów i 30 specjalizacji oferujemy kompleksowe rozwiązania prawne, oparte o unikatowe połączenie wiedzy, kompetencji i znajomości wielu rynków. Wspieramy klientów z szeroko rozumianego sektora spożywczego m.in. producentów, dystrybutorów i sieci handlowe. Mamy doświadczenie, praktyczną wiedzę i rozumiemy specyfikę tego sektora. Aktywnie uczestniczymy w procesach legislacyjnych, monitorujemy zmiany prawne na poziomie krajowym i europejskim oraz na bieżąco śledzimy wszelkie trendy dotyczące rynku spożywczego. Wspieramy klientów w bieżących działaniach, pomagamy w przygotowaniu się do kontroli inspekcji i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem spożywczym (UOKIK, IH, IJHARS, GIS, WIOŚ).