Organizator:

Proces transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Podziel się

Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na trzy prelekcje obejmujące zagadnienia cyfryzacji przedsiębiorstw, ewolucji przemysłu 4.0 oraz outsourcingu centrum danych.

W ramach funkcjonującego w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym europejskiego hubu innowacji cyfrowych HPC4Poland, wraz z DataCenter PPNT zapraszamy na prelekcję Romana Niedzielskiego – Kierownika Zespołu Skalowania Biznesu i Inwestycji Kapitałowych, a także koordynatorki działań EDIH w PPNT – Agaty Materny.

Prelegenci opowiedzą o koncepcji Smart Factory, która stanowi kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Podczas wydarzenia podzielą się doświadczeniami z tego zakresu oraz wskażą, w jaki sposób firmy produkcyjne mogą planować swoją drogę rozwoju ku przemysłowi 4.0.

Nie zabraknie również Dominika Bocheńskiego z DataCenter PPNT, który skupi się na tematyce outsourcingu centrum danych dla firm.