Organizator:

Zobowiązania środowiskowe, czyli ROP i system kaucyjny w branży spożywczej i sektorze HoReCa: wyzwania, szanse i koszty

Podziel się

Praktyczne szkolenie dla przedsiębiorców z branży spożywczej oraz debata o systemie kaucyjnym i rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Trzeciego dnia targów POLAGRA zapraszamy na szkolenie i debatę

Zobowiązania środowiskowe, czyli ROP i system kaucyjny w branży spożywczej i sektorze HoReCa: wyzwania, szanse i koszty

TERMIN: 28.09.2022 / godz. 11.00

MIEJSCE: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE

pawilon 5, Scena Ekspertów

11:00–11:45
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta i Single Use Plastics

  • ROP i SUP: unijne dyrektywy vs. projekty ustaw. Omówienie projektów i przegląd obowiązków sektora spożywczego i HoReCa
  • Model ROP: jak powinien wyglądać efektywny system?

 

11:45–12:00
System kaucyjny z Polsce  

12:00–13:00
Debata: „ROP, SUP i system kaucyjny: wyzwania, szanse i koszty dla branży spożywczej i HoReCa”

Uczestnicy debaty

  • Magdalena Dziczek, członek Zarządu i dyrektor biura Eko-Pak Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach
  • Jakub Tyczkowski, prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
  • Andrzej Gantner – dyrektor generalny Polska Federacja Producentów Żywności – Związek Pracodawców

Dla wystawców i zwiedzających targi POLAGRA oraz Taropak
udział w szkoleniu i debacie jest bezpłatny.

Bilety Wywiad z Magdaleną Dziczek Odbierz bezpłatne zaproszenie

Szkolenie poprowadzą i w debacie udział wezmą:

Magdalena Dziczek
członek Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), wykładowca studiów podyplomowych SGH w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,  absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego. Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, uczestnicząc w pracach międzynarodowej organizacji Municipal Waste Europe oraz za jej pośrednictwem także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”. Pracowała w MPO w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie związana ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, aktywnie zaangażowana w pracę międzynarodowej organizacji EUROPEN, skupiającej swoje zainteresowanie na opakowaniach i Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

 

 

Andrzej Gantner
wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców

 

Jakub Tyczkowski
prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Mgr inż, MBA. Uczestniczył w rozpoczęciu działalności grupy Tractebel w Polsce w sektorze gospodarki odpadami. Był odpowiedzialny m.in. za nowe projekty.  

W ramach grupy został powołany na członka Zarządu firmy Recykling Centrum System, gdzie był zaangażowany w tworzenie struktur zbiórki i relacji handlowych z przetwarzającymi odpady surowcowe. Zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w SUWO - pierwszej w Polsce firmie przetwarzającej na skalę przemysłową odpady niebezpieczne na paliwa alternatywne dla cementowni.

Związany z Rekopol Organizacja Odzysku od 2001 r. na stanowisku Dyrektora ds. Odzysku, od 2005 r. pełnił funkcję członka Zarządu, a w 2014 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.