Organizator:

Chłodnictwo&Klimatyzacja: Punkt Konsultacji technicznych i prawnych

Podziel się

Przez dwa dni będzie działał punkt konsultacyjny organizowany przez miesięcznik "Chłodnictwo&Klimatyzacja".

Chłodnictwo i klimatyzacja - punkt konsultacyjny

Pięciu ekspertów przez dwa dni odpowie na pytania z zakresu technologii, trendów, nowości oraz przepisów w chłodnictwie i klimatyzacji dla branży spożywczej i sektora HoReCa.

Program:

27 września (środa)

Branża chłodnicza w obliczu aktualnych krajowych i unijnych uregulowań prawnych

 • Zmiany legislacyjne w branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
 • Komercyjne systemy chłodnicze,
 • Systemy klimatyzacji i pomp ciepła

Ekspert: Robert Grejcz

Prezes zarządu Krajowego Forum Chłodnictwa. Dyrektor ds. sprzedaży na Europę Północno-Wschodnią w Emerson Climate Technologies. Ponad 25 lat międzynarodowego doświadczenia w dziedzinie systemów i aplikacji HVAC. Udokumentowane osiągnięcia i wiele udanych projektów w różnych segmentach rynku chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz aplikacjach komfortu cieplnego, klimatyzacji bytowej i precyzyjnej, a także transporcie morskim.
Ma liczne publikacje w prasie branżowej. Prowadzi aktywną działalność w Krajowym Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców ( KFCh ) i jest długoletnim członkiem jego władz. Zawodowo związany z firmą COPELAND jako dyrektor sprzedaży w Europie Wschodniej i Północnej.

 

Ograniczenia stosowania czynników chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji

 • Odzysk i regeneracja czynników chłodniczych
 • Badania laboratoryjne
 • Szkolenia F-gazowe 
 • Akademia czynników alternatywnych PROZON

Ekspert: Paweł Mitkowski

Absolwent Wydziału SiMR na Politechnice Warszawskiej. Kierownik Działu Sprzedaży i Członek Zarządu Fundacji PROZON. Od wielu lat związany z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną. Karierę w branży rozpoczął od pracy w dziale technicznym Carrier Transicold Polska. Prowadząc szkolenia teoretyczne i praktyczne po wprowadzeniu w Polsce ustawy F-gaz przeszkolił kilkuset techników oraz świadczył doradztwo w zakresie dopasowania przedsiębiorstw do nowej sytuacji rynkowej

 

27 i 28 września (środa i czwartek)

Budowa, eksploatacja i serwis instalacji chłodniczych w świetle legislacji polskich i europejskich

 • Krajowa certyfikacja personalna i firmowa; nowelizacja ustawy F-gazowej, wymagania i kary dla operatorów, Centralny Rejestr Operatorów, Baza Danych Sprawozdań
 • Wymagania dot. napełniania zbiorników przenośnych powyżej 350 cm3
 • Klimatyzacja i pompy ciepła
 • Czynniki HFC i naturalne w najbliższej przyszłości
 • Instalacje chłodnicze na czynniki ekologiczne – CO2, propan, propylen, izobutan, amoniak, olefiny
 • Instalacje chłodnicze dla przemysłu spożywczego i mięsnego; przechowalnie owoców
  i warzyw; chłodnictwo komercyjne
 • Urządzenia transportowe w nowelizacji ustawy F-gazowej

Ekspert: Bartosz Nowacki

Autor wielu publikacji technicznych w zakresie chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego oraz systemów klimatyzacji. Ekspert z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Rzeczoznawca z ramienia Krajowej Izby Rzeczoznawców Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Właściciel firmy ReBaNo, działającej w zakresie sprzedaży komponentów chłodniczych na terenie Polski. Od 2016 r. prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.
Autor wielu publikacji poradnikowych na łamach miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja.

 

28 września (czwartek)

R290 - propan jako czynnik chłodniczy w agregatach wody lodowej

 • Agregaty wody lodowej w przemyśle – zastosowania
 • Przyszłość czynników chłodniczych
 • Trendy koncepcji chłodniczych

Ekspert: Robert Kapica

Absolwent MEiL Politechniki Warszawskiej. Od 30 lat związany z branżą klimatyzacyjną i chłodniczą, w przeszłości związany z York International i Johnson Controls z dużym doświadczeniem serwisowym. Dyrektor Generalny polskiego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego COOL, ponad 40 letniej firmy będącej krajowym liderem w produkcji i sprzedaży agregatów wody lodowej z naturalnym czynnikiem chłodniczym – propanem.
Felietonista publikujący w czasopiśmie Chłodnictwo i Klimatyzacja.

 

Organizator Punktu Konsultacyjnego