Organizator:

Recyklaty w pakowaniu żywności [PROGRAM SZKOLENIA]

Podziel się

Wykorzystanie recyklatów i recykling stanowi szczególne wyzwania w branży spożywczej. Zapraszamy na szkolenie, którego uczestnicy, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymają zaproszenie na targi POLAGRA.

Szkolenie pt. "Recyklaty w pakowaniu żywności – jak to wdrożyć u producenta żywności i przetwórcy recyklatów?" obędzie się w czwartek, 28 września 2023, podczas targów POLAGRA. Poprowadzą je eksperci kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Przedstawiciele kancelarii będą obecni na targach przez trzy dni (27-29 września) na swoim stoisku w Strefie Kancelarii. 

 

SZKOLENIE

Recyklaty w pakowaniu żywności – jak to wdrożyć u producenta żywności i przetwórcy recyklatów?

czwartek, 28 września, pawilon 5, Scena Trendów

godz. 13:30-14:30

 

PROGRAM

1. Wprowadzenie – opis przepisów mających zastosowanie

2. Rozporządzenie 1935/2004 – opis podstawowych wymogów dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

3. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo opakowań żywności pochodzących z recyklatów? – producent opakowania czy środka spożywczego? (rozkład ryzyk)

4. Informacje i dokumenty, które muszą towarzyszyć określonym rodzajom materiałów opakowaniowych

5. Rozporządzenie 2022/1616 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością – nowe obowiązki nałożone na podmioty zajmujące się recyklingiem i użytkowników tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w zakresie dokumentacji zgodności i oznakowania

6. Rozporządzenie 2022/1616 – istotne definicje

  • „Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu”,  „Materiały i wyroby z tworzyw sztucznych pochodzące z recyklingu”,
  • „Surowiec z tworzywa sztucznego”
  • „Przedsiębiorstwo spożywcze” i „podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze”
  • „Technologia recyklingu”
  • „Podmiot zajmujący się recyklingiem”
  • „Proces dekontaminacji”

7. Rejestr unijny technologii, podmiotów zajmujących się recyklingiem, procesów recyklingu, programów recyklingu i instalacji do dekontaminacji 

8. Wymagania dotyczące dokumentacji, zaleceń i znakowania – art. 5 Rozporządzenia 2022/1616

9. Wymagania dotyczące możliwości wprowadzenia do obrotu tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu – art. 4 rozporządzenia 2022/1616.

Kup bilet na targi Zostań wystawcą Zarejestruj się i odbierz zaproszenie Sprawdź kolejne szkolenie

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Łukasz Jankowski – adwokat, wspólnik Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy

W Kancelarii kieruje zespołem kontraktów handlowych. Specjalizuje się w projektach obejmujących optymalizację rozwiązań prawnych w zakresie umów handlowych i obsługi procesów budowlanych, również w ramach zamówień publicznych. Wraz ze swoim zespołem negocjuje i nadzoruje realizację kontraktów zawieranych przez polskich i międzynarodowych klientów Kancelarii działających na całym świecie. Część jego praktyki zawodowej koncentruje się na obsłudze podmiotów gospodarujących odpadami, w tym na uzyskiwaniu zezwoleń na gospodarowanie odpadami. Reprezentuje podmioty w relacjach z organami koncesyjnymi i organami kontroli, a także w sporach z organami przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami. Współorganizował również loterie i konkursy dla przedsiębiorców, reprezentował przedsiębiorców w sporach z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Piotr Pawłowski – radca prawny, wspólnik Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy

W Kancelarii kieruje zespołem zajmującym się prawem nieruchomości oraz prawem budowlanym. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, umów o roboty budowlane, a także administracyjno-prawnych aspektów procesu inwestycyjnego. Obsługuje inwestycje deweloperskie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach, zajmując się początkowo bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych (w tym w zakresie sporów cywilnych oraz windykacji), a następnie pracą przy projektach dotyczących inwestycji budowlanych i nieruchomościowych. Przeprowadził cykl szkoleń z zakresu prawa budowlanego dla urzędników pracujących w organach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Szkolił także przedsiębiorców z branży deweloperskiej.

Kup bilet na targi Zostań wystawcą Zarejestruj się i odbierz zaproszenie