Organizator:

Spotkanie ministrów rolnictwa V4+7

Podziel się

Wydarzenie odbędzie się podczas targów POLAGRA w Poznaniu.

1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które potrwa do 30 czerwca 2021 roku. Jest to szóste przewodnictwo Polski w V4. Polska prezydencja przebiegać będzie pod hasłem „Powrót na właściwe tory” („Back on track”). Współpraca wyszehradzka skupi się nie tylko na odbudowie po pandemii, ale także na nadaniu impulsu współpracy regionalnej, jej usprawnieniu oraz wspieraniu kontaktów międzyludzkich między społeczeństwami czterech państw Grupy po zniesieniu ograniczeń pandemicznych. Kluczową płaszczyzną zaangażowania V4 pozostaje Unia Europejska. Stąd też V4 pod polskim przewodnictwem koncentrować się będzie w swoich pracach na bieżącej agendzie europejskiej.

Nie bez znaczenia w pracach V4 jest także obszar rolnictwa. Najbliższe spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowenii odbędzie się 27-28 września, podczas Targów POLAGRA w Poznaniu. Spodziewani są także przedsiębiorcy z ww. krajów.

 

 

 

 

Żródło: gov.pl / https://twitter.com/jkardanowski