Organizator:

Związek Polskie Mięso na targach POLAGRA

Podziel się

Targi POLAGRA od lat są miejscem prezentacji i rozwoju kontaktów biznesowych dla podmiotów działających w branży spożywczej. Jedną z wiodących ról na ekspozycji odgrywa sektor mięsny.

W tym roku producenci mięsa i wyrobów mięsnych zaprezentują się między innymi na stoisku o powierzchni blisko 500 mkw. organizowanym przez Związek Polskie Mięso.

Związek Polskie Mięso jest organizacją reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, działających w obrębie branży mięsnej oraz współpracujących z nią w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej. Co dwa lata, na przemian ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP organizuje podczas targów POLAGRA przestrzeń biznesową dla zrzeszonych w nim firm wspierając je tym samym w rozwoju kontaktów handlowych, również z odbiorcami zagranicznymi.