PREMIERA!

Kongres POLAGRA EXPORT MEETING! Podczas wydarzenia: prezentacje grup produktowych, eksperckie wystąpienia i spotkania biznesowe w specjalnej strefie matchmakingowej.  

Organizator:

Kongres POLAGRA EXPORT MEETING

Podziel się

Pierwsza edycja wydarzenia, którego celem jest promocja potencjału polskiej branży spożywczej, odbędzie się 5 października 2021 r.

Główną osią wydarzenia będzie promocja polskiego sektora produkcji żywności na rynkach zagranicznych i wzmocnienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim oraz na pozostałych rynkach zewnętrznych.

W ramach wydarzenia planowane są: prezentacje potencjału poszczególnych grup towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży mleczarskiej i mięsnej, dyskusje i spotkania matchmakingowe.

PROGRAM KONGRESU (stan na 7.05.2021):

Polagra Export Meeting, w swoim założeniu, ma być analizą tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach na rynku spożywczym, połączoną z szeroką dyskusją o potencjalnych zagrożeniach i szansach stojących przed polskimi producentami żywności.

10.30 Otwarcie Kongresu

10.45-11.45 Potencjał eksportowy polskiego sektora spożywczego

 • Główne kierunki eksportu polskiego sektora spożywczego.
 • Prezentacja wyników eksportowych za ostatnie 2 lata ze wskazaniem kluczowych sektorów branży spożywczej.
 • Hity eksportowe roku 2020 – jaki był klucz do sukcesu – prezentacja z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń, partnerów targów POLAGRA.

11.45-12.15 Perspektywy eksportowe dla branży rolno-spożywczej

 • Szanse i zagrożenia dla eksportu polskiej żywności i innych produktów spożywczych.
 • Rynki perspektywiczne.
 • Patriotyzm konsumpcyjny na rynkach zagranicznych.
 • Dywersyfikacja kierunków eksportu poza UE szansą na wzrost sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych.

12.15-12.45 Jak skutecznie sprzedawać polskie produkty poza granicami Polski?

 • Dyskusja w gronie eksporterów i ekspertów ds. marketingu.
 • Czy „polskość” jest zawsze atutem na rynkach zagranicznych?
 • Budowanie marki produktu na rynkach odmiennych pod względem kulturowym.
 • Różnice kulturowe – jak się do nich przygotować. Wybrane przykłady

13.15-13.45 Bariery wejść na rynki zagraniczne

 • Wystąpienia polskich eksporterów – prezentacja procesu wejścia na rynki zagraniczne oczami praktyków.

13.45-14.15 Narzędzia i usługi wspierające eksport

 • Dofinansowanie działań proeksportowych.
 • Działalność proeksportowa organizacji rządowych oraz branżowych.
 • Aktywne lub planowane programy branżowe dedykowane sektorowi spożywczemu.
 • Prezentacja partnera/sponsora Kongresu.

14.15-14.45 Jak zmienił się handel zagraniczny w 2020-2021 roku i jak będzie wyglądał w kolejnych latach

 • Rozmowa z ekspertami podsumowująca kluczowe wydarzenia społeczne i gospodarcze i ich wpływ na handel zagraniczny na świecie (Brexit, COVID, łańcuchy dostaw, zmiana nawyków konsumenckich, nowe wyzwania).

 

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Ministerstw Rozwoju, Pracy i Technologii.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • polskich producentów z sektora spożywczego,
 • przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń branżowych,
 • przedstawicieli instytucji państwowych wspierających polski eksport produktów spożywczych,
 • ekspertów z firm doradczych, agencji badawczych, instytucji finansowych,
 • przedstawicieli zagranicznych firm dystrybuujących żywność,
 • zagraniczne organizacje branżowe.
#

Lokalizacja i transmisja online

Kongres POLAGRA EXPORT MEETING planowany jest jako wydarzenie w formie stacjonarnej i odbędzie się w Poznań Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dostępna będzie także transmisja online w formie streamingu na platformie dedykowanej spotkaniom online pomiędzy producentami żywnościami, a kupcami z kraju i zza granicy.