Organizator:

Kongres POLAGRA EXPORT MEETING

Podziel się

Pierwsza edycja wydarzenia, którego celem jest promocja potencjału polskiej branży spożywczej, odbędzie się 5 października 2021 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, w ramach biletu lub zaproszenia na targi POLAGRA.

Odbierz darmowe zaproszenie dla profesjonalistów z branży spożywczo-gastronomicznej!

 

Zaproszenie upoważnia do bezpośredniego udziału w targach POLAGRA oraz TAROPAK na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a także do spotkań z wystawcami w specjalnie przygotowanej dla targów platformie online.

 

W ramach kongresu POLAGRA EXPORT MEETING planowane są: prezentacje potencjału poszczególnych grup towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży mleczarskiej i mięsnej, dyskusje i spotkania matchmakingowe.

PROGRAM KONGRESU (stan na 24.09.2021):

Polagra Export Meeting, w swoim założeniu, ma być analizą tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach na rynku spożywczym, połączoną z szeroką dyskusją o potencjalnych zagrożeniach i szansach stojących przed polskimi producentami żywności.

10.30 Otwarcie Kongresu

10.45-11.45 Potencjał eksportowy polskiego sektora spożywczego

Wprowadzenie: dr hab. Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 • Prezentacja wyników eksportowych za ostatnie 2 lata ze wskazaniem kluczowych sektorów branży spożywczej.
 • Hity eksportowe roku 2020 – jaki był klucz do sukcesu – prezentacja z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń, partnerów targów POLAGRA.

Panel:

Andrzej Gartner, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności

Witold Choiński, Prezes Związku Polskie Mięso

Waldemar Broś, Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

Andrzej Szumowski, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka

 

11.45-12.15 Perspektywy eksportowe dla branży rolno-spożywczej

dr hab. Karolina Pawlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 • Szanse i zagrożenia dla polskiej żywności.
 • Rynki perspektywiczne.
 • Patriotyzm konsumpcyjny na rynkach zagranicznych.

 

12.15-12.45 Jak skutecznie sprzedawać polskie produkty poza granicami Polski?

Wprowadzenie: dr Michał Gazdecki,  Uniwersytet Przyrodniczy Poznań 

Dyskusja w gronie eksporterów i ekspertów ds. marketingu.

 • Czy „polskość” jest zawsze atutem na rynkach zagranicznych?
 • Budowanie marki produktu na rynkach odmiennych pod względem kulturowym.
 • Różnice kulturowe – jak się do nich przygotować. Wybrane przykłady.

Panel:

Maciej Bartoń, Stowarzyszenie Polska Ekologia

Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA

Maciej Majewski - Prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie

 

12.45-13.15 Narzędzia i usługi wspierające eksport

Piotr Placha, Manager w Zespole Ekspertów Branżowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

 • Dofinansowanie działań proeksportowych.
 • Działalność proeksportowa organizacji rządowych oraz branżowych.
 • Aktywne lub planowane programy branżowe dedykowane sektorowi spożywczemu.
 • Prezentacja partnera/sponsora Kongresu.

13.15-13.45 Jak zmienił się handel zagraniczny w 2020-2021 roku i jak będzie wyglądał w kolejnych latach

Dr hab. Agnieszka Poczta – Wajda UEP

 • Rozmowa z ekspertami podsumowująca kluczowe wydarzenia społeczne i gospodarcze i ich wpływ na handel zagraniczny na świecie (Brexit, COVID, łańcuchy dostaw, zmiana nawyków konsumenckich, nowe wyzwania).

Uczestnicy:

dr hab. Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Dariusz Goszczyński, Dyrektor Generalny KRD

 

 

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Ministerstw Rozwoju, Pracy i Technologii.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI ZAPRASZAMY:

 • polskich producentów z sektora spożywczego,
 • przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń branżowych,
 • przedstawicieli instytucji państwowych wspierających polski eksport produktów spożywczych,
 • ekspertów z firm doradczych, agencji badawczych, instytucji finansowych,
 • przedstawicieli zagranicznych firm dystrybuujących żywność,
 • zagraniczne organizacje branżowe.