Organizator:

Salon FOODTECH

Podziel się

SALON FOODTECH to tętniąca życiem fabryka żywności, w której można zobaczyć działanie całych linii produkcyjnych.

ZAKRES TEMATYCZNY

  • maszyny i urządzenia dla różnych gałęzi przemysłu spożywczego
  • maszyny i urządzenia dla przemysłu piekarskiego cukierniczego i lodziarskiego
  • maszyny do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów przemysłu spożywczego
  • maszyny pakujące
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • opakowania
  • higiena i środki ochrony przed szkodnikami
  • komponenty i dodatki
  • mieszanki spożywcze i piekarskie
  • urządzenia

 

KTO ODWIEDZA SALON?

Salon FOODTECH to miejsce inspiracji dla przedstawicieli firm produkujących żywność: kadry zarządzającej, a także kierowników i specjalistów z komórek zajmujących się produkcją żywności, technologią żywności oraz utrzymaniem ruchu.

 

WYDARZENIA SPECJALNE

Ekspozycji FOODTECH co roku towarzyszą eksperckie spotkania podczas których omawiane są najnowsze rozwiązania w zakresie w  monitorowania, optymalizacji i kontroli kosztów w przemyśle. Nie brakuje też szkoleń pozwalających odpowiedzialnie rozwijać produkcję i wdrażać wysokie standardy bezpieczeństwa pracy.

 

Oferta uczestnictwa